תשלום בכרטיס אשראי בינלאומי (לא ישראלי)
MasterCard, visa
חברות באגודת הידידים
$18 דולר אמריקאי או יותר מקנה חברות באגודת ידידי העמותה
$18
$50
$100
סכום אחר
תשלום בכרטיס אשראי (ישראלי בלבד)
MasterCard, visa
חברות באגודת הידידים
₪62.1 שקלים לשנה או יותר מקנה חברות באגודת ידידי העמותה
₪62.1
₪172.5
₪345
סכום אחר

אמצעים נוספים לתשלום דמי חבר יתווספו בהקדם​

החזון

אנו פועלים לקידום מעמדה המיוחד של התפוצה הישראלית כמרכיב נוסף ומזוהה בחברה הישראלית (״השבט החמישי״) וכחלק בלתי נפרד של העולם היהודי, לשימור וחיזוק הזהות הישראלית והיהודית בקרב תפוצה הישראלית, ובהדגש בקרב הדור הצעיר – השני והשלישי.

לחיבור וגיבוש קהילות הישראלים בעולם, וליצירת מסגרת ארגונית שתספק מענה לצרכים משותפים ויחודיים של הישראלים בתפוצות.

מטרות העמותה

מיסוד וחיזוק

גיבוש וגישור

חיזוק הקשר