דבר היו"ר

ברוכות וברוכים הבאות והבאים לביקור באתר שלנו,

חזוננו, בקריאתנו המשותפת למדינת ישראל, כור מחצבתנו, לקבל אותנו, באשר אנחנו, חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית והעם היהודי.

אנו עומלים יחד בשיתוף פעולה גלובלי של כל הקהילות הישראליות בתפוצות מחוץ לארצות הברית, כדי למסד ולחזק את השותפות ההדדית עם מדינת ישראל על מוסדותיה הממלכתיים והקהילות היהודיות אשר בתוכן אנחנו, בפתוח מנהיגות קהילתית, חינוך עברי וישראלי, מודעות לתרבות, שפה ושימור הזהות של ילדינו ונכדנו בני ובנות הדור השני והשלישי החיים בתפוצות.

הצטרפו אלינו, לתרום ולקבל, לגשר ולחלוק ערכים ואינטרסים משותפים.
אנחנו שייכים לישראל, זהותנו ישראלית, דוברים ומתקשרים ביננו בעברית ובני ובנות אותו בית – מדינת ישראל.

שלכם/ן

איתן דרורי

אבני דרך

הוועד המנהל של "מנהיגות ישראלית בתפוצות"

ועדת ביקורת