חזון

עמותה פועלת לקידום מעמדה המיוחד של התפוצה הישראלית כמרכיב נוסף ומזוהה בחברה הישראלית ("השבט החמישי") וכחלק בלתי נפרד של העולם היהודי, לשימור וחיזוק הזהות הישראלית והיהודית בקרב התפוצה הישראלית, בדגש בקרב הדור הצעיר – השני והשלישי, לחיבור וגיבוש קהילות הישראלים בעולם וליצירת מסגרת ארגונית שתספק מענה לצרכים משותפים ויחודיים של הישראלים בתפוצות.

מטרות

  • סיוע בקליטת עליה.
  • חינוך לתרבות וזהות ישראלית ולימוד השפה העברית.
  • חיזוק התרבות הישראלית בקרב יהודים וישראלים תוך גיבוש וחיזוק הקשר בין הקהילות הישראליות והיהודיות בתפוצות ועידוד הקשר בין ישראלים ויהודים בתפוצות.
  • מיסוד וחיזוק הקשר בין הישראלים והיהודים בתפוצות לבין מדינת ישראל, לצורך עידוד התיישבות ועליה של ישראלים ויהודים מהתפוצות למדינת ישראל.
  • מיסוד וחיזוק הקשר בין מדינת ישראל, על מוסדותיה הלאומיים והממלכתיים, לבין הישראלים היושבים בתפוצות וביסוס מעמדם המיוחד של הישראלים בתפוצות כנכס אסטרטגי למדינת ישראל ולעם היהודי, כשגרירים של רצון טוב וכגשר לקהילות יהודיות מקומיות ולמדינות בהן הם חיים.
  • גיבוש וגישור הקהילות הישראליות בעולם לבין עצמן, וסיוע בתהליכים הבין קהילתיים, חיזוק הקשרים תחת עמותת ”מנהיגות ישראלית בתפוצות“, דרך יוזמה, פיתוח וחיבור בין התארגנויות של ישראלים בתפוצות, בכללן מסגרות קהילתיות ואחרות שמתמקדות בחינוך, תרבות, עסקים ועוד.
  • חיזוק הקשר בין הישראלים בתפוצות והקהילות היהודיות הקיימות ומתנהלות בכל מקום בו הישראלים חיים. שימור וטיפוח הזהות הישראלית והיהודית, ובעיקר בדור ההמשך, תוך שימת דגש על חינוך לשפה ותרבות עברית.