חברות כבוד

 $1000 דולר אמריקאי לשנה או יותר כתרומה לעמותה

חברות בעמותה

 $100 דולר אמריקאי לשנה או יותר כתרומה לעמותה

אמצעים נוספים לתשלום דמי חבר יתווספו בהקדם

החזון

אנו פועלים לקידום מעמדה המיוחד של התפוצה הישראלית כמרכיב נוסף ומזוהה בחברה הישראלית (״השבט החמישי״) וכחלק בלתי נפרד של העולם היהודי, לשימור וחיזוק הזהות הישראלית והיהודית בקרב תפוצה הישראלית, ובהדגש בקרב הדור הצעיר – השני והשלישי.

לחיבור וגיבוש קהילות הישראלים בעולם, וליצירת מסגרת ארגונית שתספק מענה לצרכים משותפים ויחודיים של הישראלים בתפוצות.

מטרות העמותה

מיסוד וחיזוק

גיבוש וגישור

חיזוק הקשר