תשלום בכרטיס אשראי בינלאומי (לא ישראלי)
MasterCard, visa
חברות שנתית בעמותה
$100 דולר אמריקאי לשנה או יותר כתרומה לעמותה
100$
150$
200$
סכום אחר
תשלום שנתי לחברות כבוד
$1000 דולר אמריקאי לשנה או יותר כתרומה לעמותה
1000$
1500$
2000$
סכום אחר
תשלום בכרטיס אשראי (ישראלי בלבד)
MasterCard, visa
חברות שנתית בעמותה
₪345 שקלים לשנה או יותר כתרומה לעמותה
₪345
₪517.5
₪690
סכום אחר
תשלום שנתי לחברות כבוד
₪3450 שקלים לשנה או יותר כתרומה לעמותה
₪3450
₪5175
₪6900
סכום אחר

אמצעים נוספים לתשלום דמי חבר יתווספו בהקדם​

החזון

אנו פועלים לקידום מעמדה המיוחד של התפוצה הישראלית כמרכיב נוסף ומזוהה בחברה הישראלית (״השבט החמישי״) וכחלק בלתי נפרד של העולם היהודי, לשימור וחיזוק הזהות הישראלית והיהודית בקרב תפוצה הישראלית, ובהדגש בקרב הדור הצעיר – השני והשלישי.

לחיבור וגיבוש קהילות הישראלים בעולם, וליצירת מסגרת ארגונית שתספק מענה לצרכים משותפים ויחודיים של הישראלים בתפוצות.

מטרות העמותה

מיסוד וחיזוק

גיבוש וגישור

חיזוק הקשר

כל הזכויות שמורות לעמותת מנהיגות ישראלית בתפוצות