סמינר הישראלים בתפוצות - כנסת ישראל 2014

מפגש היסטורי ראשון מסוגו בין כתלי משכן הכנסת

מפגש היסטורי ראשון מסוגו בין כתלי משכן הכנסת, ביוזמת ארן הימן, ממיסדי ״מנהיגות ישראלית בתפוצות״ ויו״ר ״המועצה המקומית ניו יורק״, אשר כינס מנהיגי קהילות ישראליות מכל רחבי העולם לשיח פתוח ומאתגר בהשתתפות חברי כנסת, חברי ועדות, נציגי המוסדות הלאומיים, אנשי אקדמיה מעצבי דעה ומנהלי ארגונים ישראלים הפרוסים ופועלים בקהילות בתפוצות. 

כאן באירוע מכונן מהסוג הזה נוסיף נדבך נוסף ופורץ דרך לשינוי יחסה של מדינת ישראל אלינו החיים מעבר לים, להכרה בנו כשגרירים בלתי רשמיים וכנכס למדינת ישראל, כינון ויצירת שיתופי פעולה בהם יהיו כרוכים יחדיו, מחד, הקנית מכשירים לשימור הזהות ישראלית בקרב הדור השני והשלישי שלנו, ומאידך, לנצל את יכולותינו לשמש גשר בין המדינה לעולם היהודי.

במפגש המכונן יוצגו גישות שונות וחדשניות שיהוו אבן דרך בשינוי תפיסה שבה החזיקו הגורמים הרשמיים עד כה, על ידי שילוב כוחות והעצמה של אוכלוסיית הישראלים בתפוצות.

מטרת הכנס

להגיע לתמימות דעים עם חברים ברשות המחוקקת ונציגי מוסדות לאומיים הרואים בישראלים החיים בתפוצות ערך מוסף ונכס אסטרטגי למדינת ישראל . במסגרת דיונים, פאנלים, סיעור מוחות ניתן את הטון ביום חשוב זה כדי לחלוק מניסיונינו  האישי, כל אחת ואחד בקהילתו ליצירת פרדיגמה חדשה בהתייחסות לישראלים בתפוצות. נדון במקומו האסטרטגי של הישראלי בהסברה, אקדמיה וחינוך בעולם היהודי, נסקור את מעמד התפוצה הישראלית בקרב המוסדות הממלכתיים ונעניק את ההזדמנות  למשתתפים/ות להשתתף בשיח על שילובה של התפוצה הישראלית ביוזמה המשותפת לממשלת ישראל והעם היהודי כדי להיעזר בה לגישור וחיזוק הקשר והגשר בין המדינה לקהילות היהודיות

נאומים והרצאות

איתן דרורי, יו״ר

עמית מרום

מצגות ומדיה

הקהילה הישראלית בתפוצות בכנסת
הקהילה הישראלית בתפוצות – מגיעה לכנסת
מחפשת זהות בכנסת ישראל
סביב השולחן העגול
The Israeli Diaspora as a Catalyst for Jewish Peoplehood: Conceptual Framework
ראות
Engaging The Israeli Diaspora: Toronto as a Case Study
ENGAGING THE ISRAELI DIASPORA: TORONTO AS A CASE STUDY
מצגת אוסטרליה לכנס בכנסת אוקטובר 2014

שותפויות וחסויות